¡Buenos días!

¿Cómo estás?

¿Te gustaría aprender un poco de español?

Pues, aquí puedes aprender cuanto quieras.

God dag!

Hvordan har du det?

Kunne du tenke deg å lære litt spansk?

Vel, her kan du lære så mye du ønsker.

El abecedario - El alfabeto - ALFABETET

Før vi i det hele tatt kan gå i gang med språklæring er det viktig at uttalen vår er på plass. I det spanske språket finnes det noen flere bokstavlyder vi ikke har på norsk og noen norske bokstavlyder som ikke er mulige på spansk.

Ta vare på vokabularet i eksempelsetningene, og samle på verb, for du vet du får bruk for dem, før eller siden.

VOKALENE (las vocales):

 

Det er bare 5 vokaler på spansk, og de uttales både likt og ulikt våre egne vokaler. Det er snakk om de sterke vokalene A - E - O og de svake vokalene I og U. Forskjellen på svak og sterk vokal skal vi også gå gjennom, så det er ingen grunn til å fortvile allerede nå.

Likevel kan du legge merke til at med 5 vokaler er det likevel, i praksis, 10 ulike vokallyder, og det er fordi vi skiller mellom korte og lange vokaler. Det kommer vi også tilbake til litt senere.

Faktisk er det viktig å være bevisst forskjellen på de svake og sterke vokalene, fordi de vil være oss til stor hjelp når vi plasserer aksent over vokaler og når vi skal uttale vokalene.

Jeg har valgt å transkribere uttalen av eksempel-ordene for å vise norsk uttale. Siden noen av de spanske bokstavene ikke lar seg gjengi på norsk velger jeg å bruke th for lespe-lyd og H for harkelyd. Transkripsjonen står innenfor { ... }. Strek under en bokstav viser hvor trykket i ordet skal være.

Legg også merke til konsonantene B og V, som jeg bruker om en annen i transkripsjonen. Dette er fordi bokstavene uttales likt på spansk. Dette skal du få lære mer om når vi kommer til de to respektive bokstavene.

A (la A) – uttales som en sterk, norsk A, slik som i BARN, SKAP og LAV

 • la lata (boksen, blikkboksen) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la lata }.

 • lavarse (å vaske seg) - [refleksivt verb i infinitiv] - { lavarse }.

 • la barba (skjegget) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la barba / la varva }.

 • la vaca (kua) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la baka / la vaka }.

Tilleggsinformasjon:

 • A er også en preposisjon som kan bety til, på, ved og noen ganger andre preposisjoner

 • A er en såkalt sterk vokal - vi kommer tilbake til dette i kapittelet om ordet.

E (la E) – uttales som sterk, ren norsk E, slik som i PEN, LEK og HETE

 • beber (å drikke) - [verb i infinitiv] - { beber / vever }.

 • breve (kort) - [adjektiv, både hankjønns- og hunkjønnsform] - { breve / vreve }.

 • la sed (tørsten) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la sed }.

 • el bebé (babyen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el bebe / el veve }.

Tilleggsinformasjon:

 • E kan også bety bindeordet og, men brukes bare som erstatning for Y = og, når neste ord begynner på en I-lyd.

  • hablo español e inglés = jeg snakker spansk og engelsk { ablå espanjål e ingles }

  • padre e hijo = far og sønn { padre e iHå }

 • E brukes for å definere nasjonaliteten til Spania, for eksempel på biler.

 • E er en sterk vokal

I (la I latina) – uttales som sterk, norsk I, slik som i IS, RIK og MOBIL

 • vivir (å leve; å bo) - [verb i infinitiv] - { vivir / bibir }.

 • la visita (besøket) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la visita / la bisita }.

 • latina (latinsk) - [adjektiv, hunkjønnsform] - { latina }.

 • la camisa (skjorta) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la kamisa }.

Tilleggsinformasjon: I er en svak vokal.

 

O (la O) – uttales som norsk Å, slik som i STÅL, ÅPEN og NORGE

 • comer (å spise) - [verb i infinitiv] - { kåmer }.

 • cómodo (behagelig) - [adjektiv, hankjønnsform] - { kåmådå }.

 • el móvil (mobiltelefonen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el måbil / el måvil }.

 • una mascota (et kjæledyr) - [substantiv, hunkjønn, ubestemt form, entall] - { ona maskåta }.

Tilleggsinformasjon:

 • O betyr også bindeordet eller.

 • O er en sterk vokal.

U (la U) – uttales som norsk O, slik som i MOR, BROR og MORO

 • las uvas (druene) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, flertall] - { las ovas / las obas }.

 • unir (å koble sammen) - [verb i infinitiv] - { onir }.

 • unos trucos (noen knep, flere knep) - [substantiv, hankjønn, ubestemt form, flertall] - { onås trokås }.

 • los funerales (begravelsene) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, flertall] - { lås fonerales }.

Tilleggsinformasjon:

 • U kan også bety bindeordet eller, men brukes bare som erstatning for O = eller, når neste ord begynner på en Å-lyd.

  • Resolvemos el problema de una manera u otra = Vi løser problemet på en eller annen måte

   • { Resålvemås el pråblema de ona manera o åtra }

  • La capital de Noruega, ¿se llama Estocolmo u Oslo? = Hovedstaden i Norge, heter den Stockholm eller Oslo?

   • { La kapital de Nåroega, se jama Eståkålmå o Åslå? }

 • U er en svak vokal.

 • Du kan også oppleve en Ü, i sjeldne tilfeller i bokstavkombinasjonen GÜE og GÜI - se mer under bokstaven G.

OBS! Den norske U-lyden skal ikke forekomme i det spanske klasserommet, altså ingen ulyd på spansk!

OBS! Den norske Y-lyden finnes ikke på spansk - den skal uttales I eller J.

Y (la I griega) er en hybridbokstav: den er vokal kun når den står alene og utgjør bindeordet og, og uttales som en norsk I. Den kan oppføre seg som vokal i spesielle tilfeller med triftong: el buey = oksen.

Ellers er den en konsonant og uttales omtrent som en norsk J. Vi skal lære mer om bokstaven Y under temaet om konsonantene.

Logo.png
IMG_0842_edited.jpg

av Cristina Palanca

ISBN: 978-82-8223-001-8

el bombero = brannmann

la ama de casa = husmor

el obrero = bygningsarbeider

el jardinero = gartner

el conserje = vaktmester

IMG_0843_edited.jpg

av Cristina Palanca

ISBN: 978-82-8223-000-1

¡Vaya morro! = Noe så frekt!

¡Vaya! = Huff da! Jøss!

¡Venga ya! = Det er ikke sant!

¡Venga! = Kom igjen!

¡Vete! = Stikk av!

IMG_0841_edited.jpg

Kunnskaps-forlaget

ISBN: 978-82-573-2049-2

aplaudir = klappe i hendene

aprender = å lære (seg)

atrapar = å fange

ayudar = å hjelpe

andar = å gå, å spasere

KONSONANTENE (las consonantes): Egentlig er det like mange bokstaver (las letras) i det spanske alfabetet som i det norske, 29 til sammen, men fordi ikke alle har egen plass i ordboka lenger, er det offisielle tallet på spanske bokstaver 27.

Jeg har valgt å transkribere uttalen av eksempel-ordene for å vise norsk uttale. Siden noen av de spanske bokstavene ikke lar seg gjengi på norsk velger jeg å bruke th for lespe-lyd og H for harkelyd. Transkripsjonen står innenfor { ... }. Strek under en bokstav viser hvor trykket i ordet skal være.

B (la be) - uttales som en mellomting av en slapp, norsk B og en norsk, ustemt  V

 • Barcelona - (Barcelona, hovedstaden i den autonome staten Katalonia) la comunidad autónoma de Cataluña - { Barthelåna / Varthelåna }.

 • la bebida (drikken) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la bebida / la vevida }.

 • bailar (å danse) - [verb i infinitiv] - { bajlar / vajlar }.

 • bueno (snill; god; flink) - [adjektiv i hankjønnsform, entall] - { boenå / voenå }.

 

OBS! På spansk uttales B og V helt likt.

C (la ce) - uttales vanligvis som norsk K, men når C står foran E og I skal C’en uttales som en lespelyd, nesten som engelsk /th/ i the. Du må bare stikke tunga litt lenger ut.

 • el cocinero (kokken) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kåthinerå }.

 • una cabra (ei geit) - [substantiv, hunkjønn, ubestemt form, entall] - { ona kabra / ona kavra }.

 • cantar (å synge) - [verb i infinitiv] - { kantar }.

 • las culebras (slangene, ormene) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, flertall] - { las kolebras / las kolevras }.

 

Og nå noen eksempler med lespe-S (stikk tunga litt lenger fram i munnen):

 • cepillarse (å børste håret sitt) - [refleksivt verb i infinitiv] - { thepijarse }.

 • un cenicero (et askebeger) - [substantiv, hankjønn, ubestemt form, entall] - { on thenitherå }.

 • la cerradura (låsen) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la therradora }.

 • el cinturón (beltet; bilbeltet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el thintorån }.

CH (la che) - uttales som tsj

Dette er en av de tidligere, egne bokstavene, men som nå er plassert under C i ordbøker

 • ir de marcha (å dra på byen / på fest) - [idiomatisk uttrykk] - { ir de martsja }.

 • un cachorro (en hundevalp) - [substantiv, hankjønn, ubestemt form, entall] - { on katsjårrå }.

 • las chanclas (sandalene) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, flertall] - { las tsjanklas }.

 • el cuchillo (kniven) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kotsjijå }.

D (la de) - uttales som norsk D i begynnelsen av et ord og vanligvis foran vokaler, mens i midten og helt på slutten av ordet uttales den som en ustemt, slapp D, slik som den norrøne bokstaven ð, eller også som en uvanlig slapp utgave av det engelske th.

 • Madrid (Madrid, hovedstaden i Spania) la capital de España - { Maðrið }.

 • los dedos de pie (tærne) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, flertall] - { lås dedås de pie }.

 • ducharse ( å dusje seg) - [refleksivt verb i infinitiv] - { dotsjarse }.

 • detrás (bak) - [preposisjon / stedsuttrykk] - { detrás }.

Tilleggsinformasjon: Bokstavnavnet de er også en preposisjon som betyr fra, om, med.

 

 

F (la efe) - uttales som norsk F

 • un fontanero (en rørlegger) - [substantiv, hankjønn, ubestemt form, entall] - { on fåntanerå }.

 • las familias (familiene) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, flertall] - { las familias }.

 • defender (å forsvare) - [verb i infinitiv] - { defender }.

 • fundamental (grunnleggende) - [adjektiv, begge kjønn] - { fondamental }.

G (la ge) - uttales som norsk G, men når G står foran E og I skal G’en uttales slik vi uttaler CH på slutten av etternavnet til komponisten Johann Sebastian Bach - en harkelyd.

 • guardar (å ta vare på) - [verb i infinitiv] - { goardar }.

 • congelada (frossen) - [adjektiv, hunkjønn] - { kånHelada }.

 • un gemelo (en enegget tvilling) - [substantiv, hankjønn, ubestemt form, entall] - { on Hemelo }.

 • grande (stor) - [adjektiv, begge kjønn] - { grande }.

OBS! For å danne de norske bokstavlydene GE og GI, må vi på spansk skrive GUE (ge) og GUI (gi).

 

 • el guerrero (krigeren) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el gerrerå }.

 • la guerra (krigen) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la gerra }.

 • el chiringuito (strandrestauranten) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el tsjiringitå }.

 • extinguir (å slukke [en brann]) - [verb i infinitiv] - { estingir }.

 

OBS! I sjeldnere tilfeller møter du på vokalen Ü, som indikerer at Ü skal uttales i ordet, slik som i disse tre eksemplene:

 

 • tres pingüinos (tre pingviner) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, flertall] - { tres pingoinås }.

 • una antigüedad (antikvitet; fordums tid) - [substantiv, hunkjønn, ubestemt form, entall] - { ona antigoedad }.

 • la cigüeña (storken) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la thigoenja }.

Husk å skrive egen ordbok!

IMG_0838_edited.jpg

Denne boka (este libro) kjøpte jeg for mange år siden (hace muchos años), ikke så mye for å lese (leer) den fra perm til perm (de pe a pa), men for å forberede meg (prepararme) til nye steder jeg reiste til, og senere (luego), opprømt, kunne stryke ut med markeringspenn stedene (los lugares) jeg har besøkt, og det er blitt ganske mange (bastantes) av dem.

Når du ser dette bildet (esta foto) i miniatyr møter du på opplevelser og severdigheter i Spania, mest basert på geografi (la geografía) , historie (la historia) og kultur (la cultura) - steder som er verdt å besøke (visitar).

Jeg skulle ønske jeg kunne skryte (presumir) på meg at jeg har vært i alle de 17 autonome statene (las comunidades autónomas) i Spania, men det er nok ikke tilfellet - jeg mangler (me hace falta) fortsatt den nordlige delen (la parte norte) av landet: Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra og Aragón. Men ellers har jeg besøkt alle de andre (los demás) tolv. Om det høver seg slik vil jeg også ta turen over Gibraltarstredet og besøke de to autonome byene som ligger i Afrika, Ceuta og Melilla.

 

Siden jeg har tilhold i Andalucía faller det meg mest naturlig å begynne (empezar) der. Og det aller første jeg har lyst til å fortelle om Andalucía er at folk (la gente) der, rent generelt, ligner veldig på oss som er fra den nordlige landsdelen. Dette blir en stereotypisk og svært (muy) subjektiv framstilling, men menneskene er åpne, gjestfrie, gode arbeidsfolk uten å være fanatisk opptatt av jobben, tar ikke seg selv så veldig høytidelig, gode på å fleipe og vitse om seg selv på en selvironisk måte, hvert tredje ord som kommer ut av munnen er et bannskapsord, samtidig som de bærer på en dyp og grunnleggende religiøsitet til naturen, til tradisjonene og, ikke minst, til religionen sin.

Nå kjenner ikke jeg til alle oppfatninger av nordlendingen rundt omkring i Norge, men jeg velger å tro at beskrivelsen (la descripción) ikke er veldig fjern fra virkeligheten (muy lejos de la realidad).

Nå nylig (recientemente), oktober 2019, kom det ut (salió av salir) en studie i Spania (España) som understreker (subrayar), det som vi (andaluserne (los andaluces) og nordlendingene) alltid (siempre) har hevdet, at det er stor forskjell (diferencia) på rikdommen (la riqueza) i landet (el país) - i Spania er det den sørlige delen som kommer dårligst ut av det, og i særdelshet Andalucía. Man hevder at det henger igjen helt fra gjenerobringens århundrer, det vi kjenner som la reconquista, da Spania tok tilbake herredømmet over eget territorium fra maurernes erobring.

Andalucía består av åtte provinser (ocho provincias): Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga og Sevilla, der sistnevnte regnes som hovedstaden i Andalucía. Hver (cada) av de åtte andalusiske provinsene fortjener egen spalteplass, og det får de i spanskkurset vårt.

Husk å skrive egen ordbok!

H (la hache) - uttales IKKE, den er stum!

 • la hoja (bladet) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la åHa }.

 • son padre e hijo (de er far og sønn) - [frase, fordi H'en er stum plasserer vi E foran hijo (I-lyd) som erstatter Y = og] - { sån padre e iHå }.

 • una hamburguesa (en hamburger) - [substantiv, hunkjønn, ubestemt form, entall] - { ona amborgesa }.

 • hundir (å synke) - [verb i infinitiv] - { ondir }.

OBS! Ordet el hobby { el Hobi } - hobbyen, har en svakt aspirert H-lyd, men fortsatt uttales den med en svak harkelyd, og er nok det eneste unntaket i spansk språk (dog et lånord). Det er dog ikke uvanlig at ordet skrives el jovi etter egen uttale av ordet.

OBS! Særlig med ord som skrives med stum H, men også med fremmede lånord, skal du være forberedt på at spanjoler skriver ordet slik de uttaler det, spesielt i chat, SMS og på andre digitale kommunikasjonsarenaer.

J (la jota) - uttales alltid slik vi uttaler CH på slutten av navnet til Johann Sebastian Bach - en harkelyd.

 • jugar al fútbol (å spille fotball) - [uregelrett verb i infinitiv] - { Hogar al fotbål }.

 • el járabe (hostesafta) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el Harabe / el Harave }.

 • JJ.OO. = los juegos olímpicos (OL = de olympiske leker) - [substantiv, egennavn, akronym] { lås Hoegås ålimpikås }. Vi skal se nærmere på akronymer og forkortelser senere i kurset.

 • José (Josef) - [substantiv, egennavn] - { Håsé }.

K (la ka) - uttales som norsk K

 • el koala (koalaen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kåala }.

 • el kiwi (kiwien) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kivi }.

 • el kayak / el kayac (kajakken) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kajak }.

 • el kiosco / el quiosco (kiosken) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kiåskå }.

OBS! Du kan allerede nå bite deg merke i at lånord som regel blir hankjønnsord.

Tilleggsinformasjon: Bokstaven K er ikke en spansk bokstav, men en bokstav som kun brukes i lånord.

L (la ele) - uttales som norsk L

 • el león (løven) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el leån }.

 • el lápiz (blyanten) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el lapith }.

 • la luna (månen) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la lona }.

 • la lámpara (lampa) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la lampara }.

OBS! Ord som ender på -z i entall får endelsen -ces i flertall:

 • un lápiz - dos lápices = en blyant - to blyanter

 • un pez - dos peces = en fisk - to fisker

 • una vez - dos veces = en gang - to ganger

LL (la elle) - uttales som norsk J eller også LJ, slik vi uttaler det norske ordet ljå

Dette er en av de tidligere, egne bokstavene, men som nå er plassert under L i ordbøker

 • llegar (å ankomme; å rekke) - [verb i infinitiv] - { jegar }.

 • la llegada (ankomsten) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la jegada }.

 • llorar (å gråte) - [verb i infinitiv] - { jårar }.

 • el llanto (gråten) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el jantå }.

OBS! Avhengig av hvor du befinner deg i den spansktalende verden kan du også oppleve at LL uttales med en litt stemt dj-lyd, slik som med Y-en (se denne) i visse tilfeller og i noen dialekter.

M (la eme) - uttales som norsk M

 • el mapa (kartet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el mapa }.

 • la mano (hånden) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la manå }.

 • el nombre (navnet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el nåmbre }.

 • el número (tallet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el nomerå }.

Husk å skrive egen ordbok!

Ajo blanco con uvas - Hvitløksuppe med druer

Ingredientes:

250 gr de miga de pan

150 gr de almendras molidas crudas

2 dientes de ajo sin germen

1 huevo

2 cucharadas soperas de vinagre

1 vaso de aceite de oliva de 0,4 grados

1/2 de litro de agua

Guarnición:

100 gr de uvas

50 gr de pasa de corinto y sal

las mejores 100 tapas.jpg

Side 6, ISBN:

978-84-8003-339-8

Ingredienser:

250 gr brød uten skorpe

150 gr knuste mandler

2 fedd hvitløk uten stilk

1 egg

2 spiseskjeer mateddik

1 glass olivenolje, 0,4 grader

1/2 liter vann

Garnityr:

100 gr druer

50 gr korinter og salt

Se pone a remojo la miga de pan durante una hora y luego se escurre. Se trituran durante 5 minutos todos los ingredientes en la batidora y, a continuación, se pasan por el chino. Se pone a enfriar la mezcla en la nevera. Si quedase espeso se le añade hielo o más agua.

Presentación: Se acompaña de uvas y pasas a modo de guarnición.

Legg brødet i bløt i en time og deretter la brødet renne av seg. Finmal alle ingrediensene i en stavmikser i 5 minutter og sil det gjennom et dørslag. Sett blandingen i kjøleskapet til avkjøling. Om det tykner tilsetter du isbiter eller mer vann.

Servering: Pynt med druer og korinter som garnityr.

N (la ene) - uttales som norsk N

 • nombrar (å sette navn på) - [verb i infinitiv] - { nåmbrar }.

 • el cuaderno (skriveblokka) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el koadernå }.

 • el cajón (skuffen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el kaHån }.

 • los cojines (sofaputene) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, flertall] - { lås kåHines }.

Ñ (la eñe) - uttales som NJ

 • el ñu (gnuen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el njo }.

 • las niñas (jentene) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, flertall] - { las ninjas }.

 • gruñir (å knurre) - [verb i infinitiv] - { gronjir }.

 • mañana (i morgen) - [tidsadverb] - { manjana }.

P (la pe) - uttales som norsk P

 • de pa a pe (fra A til Å; fra perm til perm) - [idiomatisk uttrykk] - { de pa a pe }.

 • pedir (å be om) - [uregelrett verb i infinitiv] - { pedir }.

 • el problema (problemet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el pråblema }.

 • la preposición (preposisjonen] - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la prepåsithiån }.

Tilleggsinformasjon:

 • Om eksempelet el problema skal du vite at internasjonale, transparente ord som ender på -ma er hankjønnsord (el clima, el tema, el programa med flere), med noen få unntak (la forma, la norma). Det er bare å prøve seg fram. Det verste som kan skje er at du blir rettet på.

 • Om eksempelet la preposición skal du vite at alle ord som ender på -sión eller -ción alltid er hunkjønnsord, og i flertall mister de aksenttegnet over O'en.

 

 

Q (la cu) - uttales som norsk K. Q kan bare brukes sammen med UE og UI.

 • el queso (osten) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el keså }.

 • quejarse (å klage) - [refleksivt verb i infinitiv] - { keHarse }.

 • la mantequilla (smøret) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la mantekija }.

 • Don Quijote - (Herr Quijote) - [substantiv, egennavn] - { dån kiHåte }.

  • Don brukes med fornavn for å vise ærbødighet. Don Quijote og hans væpner, Sancho Panza, er hovedrolleinnehaverne i verdens første roman, "El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha", skrevet av Miguel de Cervantes Saavedra i to verk fra 1605 og 1615.

Tilleggsinformasjon: I forbindelse med ærbødighet og høflighet bruker vi Don og Doña + fornavn, eller Señor (Herr), Señora (Fru) og Señorita (Frøken) + etternavn. Aldri Señorito, da dette oppfattes fornærmende i dag (levemann; ungkar og sprellemann).

OBS! Q kan bare forekomme sammen med vokalene UE og UI, og danner da bokstavlydene KE (que) og KI (qui) - aldri ellers

Inventos españoles - Spanske oppfinnelser

 

El botijo, også kalt boteja og búcaro, er en spansk oppfinnelse. Hensikten med denne krukka laget av leire er å holde vannet friskt, særlig for tørste arbeidere, for å drikke av. Den ble malt i lyse farger om sommeren. I følge dem som kjenner dette husgerådet godt er det en egen "oppskrift" på leireblandingen for å lage el botijo, og i provinsen Barcelona, nærmere bestemt i Argentona, kan du besøke et museum over drikkekaret, el Museo del Botijo de Argentona. Her arrangerer de kurs i  blanding av leire, og er du heldig besøker du museet på en dag da de gir kurs i å lage el botijo.

Botijero_en_Éibar.JPG

Denne statuen befinner seg i Éibar og framstiller en Botijero, et yrke som var vanlig "i gamle dager" for å frakte vann til arbeidere i byen. El botijo er det han bærer i hver hånd.

R (la ere) - uttales som norsk R i midten og sist i et ord, men når et ord begynner på R skal R'en uttales som en sterk rulle-R. Dette krever øvelse for de fleste av oss!

 

 • remar (å ro) - [verb i infinitiv] - { remar }.

 • rojo (rød) - [adjektiv, hankjønn] - { råHå }.

 • romper (å ødelegge) - [verb i infinitiv] - { råmper }.

 • la mermelada (syltetøyet) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la mermelada }.

 

RR (la erre) er en av de tidligere bokstavene som ikke lenger regnes som egen bokstav, og er nå plassert under R i ordbøker - uttales alltid som en sterk rulle-R. Dette krever øvelse for de fleste av oss!

 • derramar (å søle) - [verb i infinitiv] - { deRamar }.

 • arrepentirse (i) (å angre seg) - [uregelrett, refleksivt verb i infinitiv] - { aRepentirse }.

 • pelirroja (rødhåret) - [adjektiv og substantiv, hunkjønn, entall] - { peliRåHa }.

 • la parroquia (menighet) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la paRåkia }.

 

Tilleggsinformasjon: Det er ingen spanske ord som begynner på RR. Vær likevel oppmerksom på at ved orddeling er det lov å skrive, for eksempel, peli-rroja.

 

Det finnes et akronym, RR.PP., som er den spanske måten å skrive PR på. På spansk snur man gjerne om på bokstaver i akronymer fordi hver ordklasse har sin plass i en setning, og her er det snakk om substantivet relaciones og adjektivet públicas, og senere, når du lærer om substantiv og adjektiv vil du forstå hvorfor det blir slik.

Det som er å si om spanske akronymer er at de blir mer korrekte slik de blir sagt på spansk, fordi det viktigste elementet er det som blir uttalt først, i dette tilfellet "relasjoner".

 

 

S (la ese) - uttales som norsk S

 • Spiderman [superhelt, egennavn, substantiv] - { Espiderman }.

 • España (Spania) - [egennavn, substantiv] - { Espanja }.

 • la silla (stolen) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la sija }.

 • el espárrago (aspargesen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el espaRagå }.

Tilleggsinformasjon: Spania har hatt mange navn opp i gjennom historien, og España er derivert fra Hispania. Nasjonaliteten spansk = español, er et navn som har forandret seg og utviklet seg mange ganger opp i gjennom historien: hispánico, hispani, espagnol, espanyol, espannol, espanhol til dagens español.

 

OBS! Ingen spanske ord begyner på S + konsonant! Når det dukker opp internasjonale ord som begynner på S + konsonant legger spanjolene til vokalen E foran S'en i uttalen av ordet.

 

T (la te) - uttales som norsk T

 • tutear (å si du til hverandre, å være dus) - [verb i infinitiv] - { totear }.

 • la estrategia (strategien) -[substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la estratehia }.

 • estar (å være) - [uregelrett verb, infinitiv] - { estar }.

 • tener (ie) (å ha, å eie, å være i besittelse av) - [uregelrett verb infinitiv] - { tener }.

 

Tilleggsinformasjon: I Spania sier vi at vi har år, i stedet for å være X antall år gammel. Det finnes massevis av faste uttrykk med verbet TENER, og noen av disse skal du bli kjent med i Fase 2.

V (la uve) - uttales som en mellomting av en slapp, norsk B og en norsk, ustemt  V. Bokstavene (las letras) B og V uttales likt.

 • el viento (vinden) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el vientå / el bientå }.

 • vamos de vacaciones (la oss dra på ferie / vi drar på ferie) - [frase] - { vamås de vakathiånes / bamås de bakathiånes }.

 • veranear (å tilbringe sommeren) - [verb i infinitiv] - { veranear / beranear }.

 • sobrevivir (å overleve) - [verb i infinitiv] - { såvrevivir / såbrebibir }.

Tilleggsinformasjon: Ved uttalelse av B og V er det ikke uvanlig at man blander litt uttalelse i et ord som inneholder flere B'er eller flere V'er eller en blanding av disse, men husk at det kun er snakk om uttale - skriftlig skal ordene skrives korrekt.

OBS! Vær forsiktig med uttalen av B og V: de uttales aldri som de norske B'ene og V'ene

 

 

W (la uve doble) - uttales som norsk, stemt V

 • el sándwich (smørbrødet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el sanvitsj / el sanvisj }.

 • el whisky / el güisqui (whiskyen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el viski / el goiski }.

 • el wáter (klosettet / WC'en) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el vater }.

 • un show (et show) - [substantiv, hankjønn, ubestemt form, entall] - { on esjå } / { on esjåv }.

Tilleggsinformasjon: Fordi W er en utenlandsk bokstav, integrert i det spanske alfabetet på grunn av lånord, er bokstaven lite brukt. RAE (La Real Academia Española) tillater nå å bytte ut W med og GU i noen tilfeller. Dersom U'en blir etterfulgt av en E eller I, får den tødler over seg og blir til Ü, ellers skal den skrives som en vanlig U, slik som det nylig aksepterte ordet:

 

 • guasa (WhatsApp) - { goasa }.

 

X (la equis) - uttales som norsk S dersom det er andre konsonanter ved siden av. Når X er plassert mellom to vokaler uttales den KS

 • tengo un examen el lunes (jeg har en eksamen på mandag) - [frase] - { tengå on eksamen el lones }.

 • el extranjero (utlendingen; utlandet) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el estranHerå }.

 • el texto (teksten) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el testå }. Man kan stadig oftere høre at man uttaler texto som { el tegstå }, dette gjelder ikke lenger bare i enkelte dialekter.

 • una exageración (en overdrivelse) - [substantiv, hunkjønn, ubestemt form, entall] - {ona eksaHerathiån}.

 

Y (la i griega) - uttales som norsk I den ene gangen den står alene og betyr og, mens ellers skal den uttales som en norsk J. Skjønt du vil nok høre at den, i begynnelsen av ord, kan bli uttalt som en ustemt DJ eller som den spanske bokstaven LL

 • y (og) - [konjunksjon] - { i }.

 • yo (jeg) - [subjektspronomen, 1. person entall] - { jå } / - { djå }.

 • el yerno (svigersønnen) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el jernå }.

 • la yema (eggeplommen) - [substantiv, hunkjønn, bestemt form, entall] - { la jema }.

 

Z (la ceta) - Z skal alltid uttales som en lespelyd, nesten som engelsk /th/ i the. Du må bare stikke tunga litt lenger ut.

 • el zorro (reven) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el thåRå }.

 • zigzaguear (å gå i sikksakk) - [verb i infinitiv] - { thigthagear }.

 • el zapatero (skomakeren) - [substantiv, hankjønn, bestemt form, entall] - { el thapaterå }.

 • zumbar (å klapse; å summe) - [verb i infinitiv] - { thombar / thomvar }.

OBS! Det er forbudt å plassere Z foran E og I, fordi dette er C'en sin plass, men ved importerte og, til dels, konstruerte ord, må man likevel bruke Z foran E og I. Det er også lov ved egennavn!

Nedenfor kan du lytte til uttalen

El alfabeto.mp3

Sevilla: Slik vi kjenner Sevilla fra magasiner (las revistas), TV-reportasjer (los reportajes), brosjyrer (los folletos) og det vi har hørt fra andre, vil aldri (nunca) bli dekkende nok for dine egne opplevelser (tus propias experiencias) når du bestemmer deg for reise til "Spanias prinsesse", som Sevilla også blir kalt. Det er vanskelig å være objektiv når jeg forteller (contar) om Sevilla, men at den har mye vakkert å by på (ofrecer), vil du selv erfare når du vandrer gatelangs (callejar), enten du kommer i bil - anbefales på grunn av de vakre småbyene rundt - eller ankommer (llegar) med tog (el tren) eller fly (el avión). Det er også mulig (posible) å ta "sjøveien", slik vikingene (los vikingos) gjorde, og reise oppover Guadalquivir. Den ruta har jeg ikke prøvd selv, men håper anledningen (la ocasión) byr seg, for det jo bli en vakker reise (el viaje).

 

Sevilla er kjent for veldig mye, slik som katedralen (la catedral), la Torre de Oro, la Giralda, la Isla Mágica - en temapark for store og små - og området rundt (alrededor) la Isla Cartuja, som var hovedsetet for EXPO i 1992. De gamle bydelene (el casco antiguo) "på andre siden av elven" kan sette deg århundrer (los siglos) tilbake i tid. Personlig er jeg opptatt av "La Copla", som er tradisjonsmusikk i Spania, men spesielt i Andalucía, og mange av de fremste artistene kommer nettopp fra Sevilla og nærliggende områder. Over Guadalquivir går det massevis av broer (el puente), både nye, gamle og enda eldre enn gammel. Jeg velger alltid å bo i en av de mange gamle bydelene, på et lite, men veldig koselig (acogedor) hotell fra 1800-tallet, El Hotel Sacristia de Santa Ana, som ligger nært "til alt".

IMG_1400.JPG

Når du først har tatt den rette beslutningen og reist til Sevilla er det flere steder du absolutt bør besøke: katedralen - den setter du øverst på "må se"-lista di, La Giralda (klokketårnet til katedralen), El Archivo General de Indias - et museum (med nydelig interiør, det må jeg få si) fra oppdagelsen av Amerika, men som det stolte arkivet det er inneholder det så godt som all korrespondanse mellom Cristóbal Colón (Cristopher Columbus) og Los Reyes Católicos (De katolske kongene), El Alcázar de Sevilla - festningsbygningen (her bør du vær tidlig ute, for det blir snart kø), La Basílica de la Macarena, Señora de Sevilla - religion er interessant på flere måter, også for de av oss som ikke sliter ned kirkebenkene hjemme. El Barrio de Triana vil by deg på det aller meste du forbinder med Andalucía, det være seg mat, dans, teater, sang, kultur, menneskene - i det hele tatt en opplevelse i seg selv.

Jeg må nok framheve feiringen av La Semana Santa i Sevilla, som er svært berømt, også utenfor Spanias landegrenser, kanskje mest på grunn av prosesjonene, men særlig på grunn av de eldgamle tronene (los tronos antiguos) de bærer rundt i gatene. Selv er jeg mest begeistret for prosesjonene i Málaga, og det er jeg slett ikke alene om, men der ble de aller fleste tronene brent av de røde under borgerkrigen.

 

Du blir nok sliten (cansado) av all gåingen, men selv om det finnes både turistbusser og trikk (el tranvía), har jeg alltid valgt å spasere, fordi jeg synes opplevelsen føles nærmere. Om du blir sliten kan du jo gå ombord i en av turistbåtene eller bare sette deg ned på en benk (el banco) ved breddekanten (la orilla) av Guadalquivir og se på kajakkpadlerne, robåtene, de som prøver fiskelykken, fuglelivet, menneskene eller bare la tankene flyte med elvestrømmen.

 

Men før du velger å forlate Sevilla du ta turen - til fots, med buss eller drosje - til La Plaza de España. Etter flere turer til Sevilla var det nå sist, i 2018, at jeg endelig hadde lagt inn én ekstra dag til denne monumentale plassen (la plaza). Arkitekturen (la arquitectura), fortellingen (el cuento) gjennom los azulejos (keramiske fliser), parken (el parque), den overveldende opplevelsen og muligheten til å ro (remar) i en pram med sin beste venn under broene... og om ikke dette er nok for deg: på den andre siden av (al otro lado de) parken finner du La Plaza de América, de historiske muséene og kunstgalleriene. I Sevilla finner du utallige grønne lunger, både store, kjempestore og små parker.

 

"Spanias prinsesse" vet virkelig å ta pusten fra oss besøkende!

Noruega en el mapa

guías_visuales.jpg

"El reino de Noruega es uno de los países más grandes de Europa, ocupa un área de 324.219 km2. El punto más meridional, Lindesnes, descansa casi en la misma latitud de Aberdeen, en Escocia, y el extremo más septentrional, cerca de Cabo Norte, se encuentra en la latitud 71o11'18"N. El litoral, bañado por las aguas del Skagerrak, el mar del Norte, el mar de Noruega y el océano Ártico, se extiende a lo largo de 20.000 kilómetros. Buena parte del país es habitable gracias al efecto moderador de la Corriente del Golfo. Noruega cuenta con unos 4,5 millones de habitantes, 500.000 viven en la capital, Oslo."

Side 12, GUÍAS VISUALES El País Aguilar, Noruega (ISBN: 978-84-03-508163) - 2009

Noruega en el mapa.mp3

Ejercicios

1) Bruk alfabetet og bokstavlydene til å stave ord. Stav ditt eget navn, både fornavn og etternavn. Forestill deg at du står i skranken på rådhuset i en spansk kommune og du blir bedt om å stave adressen din - det er ingen uvanlig situasjon når vi beveger oss i spansktalende land.

2) Øv deg på verb. Tenk på eller skriv ned verb du kan, og tenk på dem i alfabetisk rekkefølge. Det holder å finne ett verb pr bokstav, og det er fint om du vet eller klarer å finne ut av hva verbet betyr.

Samle på dem, det er verb du får mest bruk for!

Da har vi vært gjennom det aller første du må vite om spansk språkoppbygging. Når du nå har fått øvd deg litt på bokstavene, for eksempel ved å stave ord, er du klar for å fortsette med de neste, viktige stegene mot din egen spansktalende hverdag. La oss gå videre til uttalen.

Benytt deg av Facebook-gruppene våre, Giga Spanskkurs og Spansk på DINE premisser

Logo Giga Spansk AS.PNG

Ingen dyr ble skadet under tilvirking av denne siden     Stolt utvikler Mona M. Moum 2019

Kontakt oss

I Spania "der nordmenn bor"

gigaspansk@gmail.com 

Logo Giga Spansk AS.PNG

Følg oss

 • Facebook
 • Instagram

Organisasjonsnummer 922159033